تماس با ما

از میزبانی شما بسیار مفتخریم.

لوکیشن ما

فرودگاه امام خمینی

شماره تماس ما

+98 (21) 4455 6677

آدرس پست الکترونیک

ساعات کاری

تمام هفته از ساعت  0 تا 23

بهترین کیفیت تضمین ماست

برای رزرو تماس بگیرید

در صورت نیاز به رزرو از طریق زیر می توانید با ما در ارتباط باشین

بهترین کیفیت تضمین ماست

با ما در ارتباط باشید

سالن عمومی ۱

برای خواندن QR

اسکن کنید !

سالن عمومی ۲

برای خواندن QR

اسکن کنید !

سالن ترانزیت ۱

برای خواندن QR

اسکن کنید !

سالن ترانزیت ۲

برای خواندن QR

اسکن کنید !